Ganganalyse

Ganganalysen er et redskab og sammenholdes med fund i den kliniske undersøgelse.

Ganganalyse på løbebånd (Gait4Dog) er en objektiv måde at vurdere gangfunktionen på. Via en GLS (Gait4Dog Lameness Score) identificeres hundens belastnings- og bevægesmønster (karakteristika) for hvert ben. Det baseres på et 100-point system. En GLS under 100 indikerer en eller grad af aflastning, mens en GLS over 100 indikerer en grad af kompensation eller en eller form for tilpasning af gangfunktionen.


Hvad data fra Gait4Dog bruges til:

  • en objektiv analyse af hundes gang - inklusiv belastning og aflastning
  • tidlig identifikation af halthed
  • giver mulighed for kvantitativ monitorering af progressionen og effektiviteten af behandling og træning


Læs meget mere under fanen Gait4Dog